BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

  Số: 24/TB-ĐHTĐ                                                  Cần Thơ, ngày  13  tháng 01  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2015-2016 đối với sinh viên Đại

học & Cao đẳng khóa 8 hệ chính quy của Trường Đại học Tây Đô.

      

    Trường Đại học Tây Đô thông báo đến tất cả các sinh viên khóa 8:

  1. MỨC THU HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016.

Số TT

Ngành học

Số tín chỉ HK II năm học 2015-2016

Chênh lệch giữa số tín chỉ thực tế đã học và số tín chỉ đã đóng học phí HKI năm học 2015-2016

Mức thu học phí HK II năm học 2015-2016 (đồng)

Thu HP học kỹ năng mềm

Tổng thu học phí HK II năm học 2015-2016(đồng)

 

Ngành học Đại học

         

1

Dược

19

+1

19.800.000

1.200.000

21.000.000

2

Điều dưỡng

18

+2

10.000.000

1.200.000

11.200.000

3

Điện - Điện Tử

17

-3

4.540.000

1.200.000

5.740.000

4

Quản lý đất đai

18

+2

6.400.000

1.200.000

7.600.000

5

Công nghệ thông tin

12

-3

2.940.000

1.200.000

4.140.000

6

Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng

16

0

5.120.000

1.200.000

6.320.000

7

Kế toán

17

+6

7.360.000

1.200.000

8.560.000

8

Tài chính ngân hàng

20

+3

7.360.000

1.200.000

8.560.000

9

Quản trị Kinh doanh - Du lịch

25

0

8.000.000

1.200.000

9.200.000

10

Quản trị Kinh doanh - Marketing

22

0

7.040.000

1.200.000

8.240.000

11

Quản trị Kinh doanh - Quốc tế

22

0

7.040.000

1.200.000

8.240.000

12

Công nghệ thực phẩm

14

+2

5.920.000

1.200.000

7.120.000

13

Nuôi trồng thủy sản

14

+7

6.720.000

1.200.000

7.920.000

14

Ngôn ngữ Anh

13

-3

3.260.000

1.200.000

4.460.000

15

Việt Nam học (Du lịch)

19

+1

6.400.000

1.200.000

7.600.000

16

Văn học

19

0

6.080.000

1.200.000

7.280.000

Số TT

Ngành học

Số tín chỉ HK II năm học 2015-2016

Chênh lệch giữa số tín chỉ thực tế đã học và số tín chỉ đã đóng học phí HKI năm học 2015-2016

Mức thu học phí HK II năm học 2015-2016 (đồng)

Thu học phí kỹ năng nghề nghiệp và lệ phí tốt nghiệp

Tổng thu học phí HK II năm học 2015-2016(đồng)

 

Ngành học Cao đẳng

         

1

Dược

10

+3

7.800.000

1.600.000

9.400.000

2

Điều dưỡng

10

0

4.200.000

1.600.000

5.800.000

3

Công nghệ thông tin

8

0

2.160.000

1.600.000

3.760.000

4

Kỹ thuật Công trình Xây dựng

8

0

2.160.000

1.600.000

3.760.000

5

Kế toán

10

0

2.700.000

 1.600.000

4.300.000

6

Tài chính Ngân hàng

10

0

2.700.000

1.600.000

4.300.000

7

Quản trị kinh doanh

10

0

2.700.000

1.600.000

4.300.000

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM:

Trường hợp các sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí liên hệ phòng Công tác Chính trị & QLSV để làm hồ sơ miễn giảm và nộp hồ sơ trực tiếp đến phòng Tài chính Kế hoạch trước khi đóng học phí.

III. THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ:

Từ ngày 15/01/2016 đến ngày 29/02/2016.

Sinh viên đóng học phí sau thời hạn trên sẽ không được thi lần 1, học kỳ I năm học 2015-2016.

Lưu ý:

- Sinh viên đóng học phí từ ngày 15/01/2016 đến ngày 22/01/2016 sẽ được tặng 01 nón bảo hiểm.

- Sinh viên đóng học phí từ ngày 23/01/2015 đến ngày 30/01/2016 sẽ được tặng 02 quyển tập.

      Sinh viên nhận quà trực tiếp tại phòng Tài chính Kế hoạch Trường Đại học Tây Đô.

IV. PHƯƠNG THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ:

Sinh viên Đại học, Cao đẳng khóa 8 đóng học phí qua thẻ ATM – thẻ sinh viên mở tại Ngân hàng Eximbank – Quận Cái Răng -TPCT. Địa chỉ: số 171 quốc lộ 1 - Phường Lê Bình - Quận Cái Răng - Thành Phố Cần Thơ.

Sinh viên thắc mắc về phương thức đóng học phí vui lòng liên hệ phòng Tài chính Kế hoạch trong giờ hành chính – Điện thoại: 07103.780.098.

Đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, các Khoa, giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp triển khai đôn đốc sinh viên đóng  học phí theo thông báo này.

Đề nghị tất cả sinh viên  thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo này.

                                                    

 KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                   Đã ký

 Nguyễn Phước Quý Quang                                                                         

  1. HÌNH ẢNH CƠ SỞ VẬT CHẤT
  2. HÌNH ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP
  3. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TRƯỜNG
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 cunhan-tainang

Hợp tác và Quảng cáo

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

10698564
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
30088
23495
10698564

Liên hệ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

 Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

 Điện thoại: 02923.840666 - 02923.840222 - 02923.740768

 Email : admin@tdu.edu.vn

 Webstie: www.tdu.edu.vn