BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

  Số:  23/TB-ĐHTĐ                                             Cần Thơ, ngày  13  tháng  01  năm 2016

THÔNG BÁO

V/v thu học phí học kỳ II năm học 2015 – 2016; Lệ phí ôn thi, thi tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học khóa 7 của Trường Đại học Tây Đô.

      

    Trường Đại học Tây Đô thông báo đến tất cả các sinh viên Đại học khóa  7:

   I. MỨC THU HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016:

Số TT

Ngành học

Học phí   học kỳ II

(2015-2016)

(đồng)

Lệ phí ôn thi, thi tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp (đồng)

Tổng cộng (đồng)

 

Đối với ngành học Đại học

     

1

Dược học

18.000.000

 

18.000.000

2

Kế toán

5.500.000

600.000

6.100.000

3

Tài chính- Ngân hàng

5.500.000

600.000

6.100.000

4

Quản trị kinh doanh Marketing

5.500.000

600.000

6.100.000

5

Quản trị kinh doanh Quốc tế

5.500.000

600.000

6.100.000

6

Quản trị kinh doanh Du lịch

5.500.000

600.000

6.100.000

7

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

6.000.000

600.000

6.600.000

8

Tin học

6.000.000

600.000

6.600.000

9

Ngôn ngữ Anh

6.000.000

600.000

6.600.000

10

Việt Nam học

5.500.000

600.000

6.100.000

11

Văn học

5.500.000

600.000

6.100.000

 

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM:

Trường hợp các sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí liên hệ phòng Công tác Chính trị & QLSV để làm hồ sơ miễn giảm và nộp hồ sơ trực tiếp đến phòng Tài chính Kế hoạch trước khi đóng học phí.

III. THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ:

Từ ngày 15/01/2016 đến ngày 29/02/2016.

Sinh viên đóng học phí sau thời hạn trên sẽ không được thi lần 1, học kỳ II năm học 2015-2016.

Lưu ý:

- Sinh viên đóng học phí từ ngày 15/01/2016 đến ngày 22/01/2016 sẽ được tặng 01 nón bảo hiểm.

- Sinh viên đóng học phí từ ngày 23/01/2015 đến ngày 30/01/2016 sẽ được tặng 02 quyển tập.

Sinh viên nhận quà trực tiếp tại phòng Tài chính Kế hoạch Trường Đại học Tây Đô

IV. PHƯƠNG THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ:

- Sinh viên đóng học phí qua thẻ ATM - thẻ sinh viên mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN Cái Răng – Địa chỉ: số 106/4 đường Võ Tánh, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ (dưới dốc cầu Cái Răng cũ), hoặc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – CN Cần Thơ – Địa chỉ: số 409 quốc lộ 1,  P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TPCT.

Trong thời gian đóng học phí Ngân hàng sẽ tự trích số tiền học phí từ tài khoản của sinh viên bằng mức học phí Nhà trường qui định, đề nghị sinh viên nộp tiền vào tài khoản trong thời hạn đóng học phí.

Sinh viên thắc mắc về phương thức đóng học phí vui lòng liên hệ phòng Tài chính Kế hoạch trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu Điện thoại: 07103.780.098.

Đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên, các Khoa, giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp triển khai đôn đốc sinh viên đóng  học phí theo thông báo này.

Đề nghị tất cả sinh viên  thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo này.

                                  KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Phước Quý Quang

Nơi nhận:

-CT HĐQT;

-Phó CT HĐQTĐã ký

-Phòng Đào tạo;

-Phòng CTCT và QL;      

-Phòng TCKH;

-Giáo viên chủ nhiệm;       

-Các khoa liên quan;

-Tất cả sinh viên khóa 7;

-Lưu TC-HC.

 

  1. HÌNH ẢNH CƠ SỞ VẬT CHẤT
  2. HÌNH ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP
  3. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TRƯỜNG
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 cunhan-tainang

Hợp tác và Quảng cáo

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

10698736
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
30260
23495
10698736

Liên hệ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

 Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

 Điện thoại: 02923.840666 - 02923.840222 - 02923.740768

 Email : admin@tdu.edu.vn

 Webstie: www.tdu.edu.vn