Hiện nay, tình hình ô nhiễm môi trường đang trở nên nghiêm trọng, vì thế các nhóm ngành đào tạo kỹ sư về quản lý, khai thác tài nguyên và xử lý môi trường cần được phát triển.
Ngành nghề của tương lai
Hiện nay và trong tương lai, việc bảo vệ môi trường luôn là vấn đề thời sự, cần giải quyết rốt ráo của chính quyền và của xã hội. Việt Nam đang là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, vấn đề quản lý môi trường càng cần được xã hội và nhà nước quan tâm hơn nữa.
Tất cả các dự án đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan, bệnh viện, trường học ...trong xu thế đô thị hóa và công nghiệp hóa đều phải được thẩm định và cho phép của đơn vị giám sát, quản lý về tài nguyên và môi trường ở các cấp độ địa phương, trung ương, thậm chí của cả khu vực trên thế giới. Do vậy, trong tương lai, nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ về quản lý tài nguyên và môi trường trong và ngoài nước là rất lớn.

SV đo mau moi truong

Sinh viên ĐH Tây Đô đo mẫu môi trường tại phòng thí nghiệm

Nhóm ngành đa lĩnh vực
Nhóm ngành đào tạo quản lý tài nguyên và môi trường có nhiều ngành nghề hỗ trợ có liên quan như: Công nghệ viễn thám, Khí tượng, Thủy văn, Địa chất và Khoáng sản, Đo đạc và Bản đồ...mang tính điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá... Các chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đất đai, Kỹ thuật môi trường... nghiêng về kỹ thuật khai thác, xử lý, bảo tồn, sử dụng lâu dài, an toàn và bền vững nguồn tài nguyên môi trường đất, nước, không khí... theo chiều hướng có lợi nhất và không phải chịu áp lực khắc phục hậu quả ô nhiễm có khi đến hàng trăm năm.
Cơ hội việc làm cao
Theo Bộ Tài Nguyên và Môi trường, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành môi trường hiện nay có gần 50.000 người, số lượng đào tạo của Trường đại học TN&MT TP. Hồ Chí Minh gần 9.000 sinh viên như hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nguồn nhân lực cho ngành tại các tỉnh phía Nam (http://www.tapchitainguyenvamoitruong.vn).Theo định hướng phát triển 2015-2020 của QĐ 92476/ Bộ TN&MT "cần đào tạo bồi dưỡng 50.000 cán bộ công chức, viên chức cấp trung ương; cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức và công nghệ tiên tiến của thế giới về tài nguyên và môi trường, chú trọng cán bộ, viên chức có trình độ cao", chưa kể nhu cầu nguồn nhân lực của ngành môi trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trường Đại học Tây Đô đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở ngành và xét tuyển học sinh theo học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật môi trường, Quản lý đất đai góp phần đào tạo phục vụ nhu cầu của xã hội trong và ngoài nước.
Tóm lại, cơ hội việc làm của kỹ sư nhóm ngành tài nguyên và môi trường rất rộng, phục vụ đủ mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, đặc thù, gần đây có thêm vị trí đầy quyền uy là cảnh sát môi trường...
Cụ thể, nếu bạn chọn công việc mang tính kỹ thuật như trong lĩnh vực liên quan đến công nghệ xử lý nước thải, bạn có những lựa chọn sau: các công ty cấp thoát nước, các nhà máy xử lý nước, các công trình xử lý nước thải cho các nhà máy và khu công nghiệp... Nếu là công nghệ xử lý khí thải thì công việc của bạn sẽ là đo đạc, phân tích khí thải, đánh giá tác động của môi trường và xử lý ô nhiễm không khí... Còn nếu là công nghệ xử lý chất thải rắn thì bạn sẽ làm việc với các công trình đô thị quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhà máy hay các khu đô thị,...
Còn nếu bạn muốn tham gia công tác quản lý thì có nhiều cơ quan, đơn vị như: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; các Trung tâm bảo vệ môi trường; phòng Quản lý môi trường; Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất; các cơ quan quy hoạch, khai thác thủy hải sản... Đấy là chưa kể đến một số lượng không nhỏ các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, chế phẩm xử lý. Tóm lại, có rất nhiều việc để làm.
Điểm chuẩn không cần cao
Trong nhiều năm gần đây, số thi sinh đăng ký nhóm ngành TN&MT chỉ cần đạt điểm chuẩn của nhóm ngành có liên quan hoặc theo đề án tuyển sinh của trường xét tuyển.
Sinh viên ngành môi trường đầy năng động
Không chỉ được học tâp chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, các bạn sinh viên nhóm ngành môi trường có cơ hội tiếp cận với "kỹ năng mềm về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng tìm việc, đàm phán..." thông qua các khóa đào tạo bồi dưỡng tại Trường.
Bên cạnh các hoạt động chung của trường, với khối kiến thức, kỹ năng tiếp thu được, các bạn có thể chủ động tổ chức cuộc sống ở ngôi nhà, trên mảnh vườn, thửa đất... của riêng mình vì môi trường an toàn và bền vững. Tất cả vì môi trường thế giới trong tương lai!

 

  1. HÌNH ẢNH CƠ SỞ VẬT CHẤT
  2. HÌNH ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP
  3. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TRƯỜNG
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 cunhan-tainang

Hợp tác và Quảng cáo

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

10633196
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
5120
16785
10633196

Liên hệ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

 Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

 Điện thoại: 02923.840666 - 02923.840222 - 02923.740768

 Email : admin@tdu.edu.vn

 Webstie: www.tdu.edu.vn