Ban Giám hiệu thông báo đến các học viên có quyết định công nhận học viên Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Khóa 3 – đợt 2 và Tài chính – Ngân hàng Khóa 3 về thời gian và địa điểm dự lễ khai giảng như sau:

-         Thời gian: Bắt đầu từ 8g00’, Thứ bảy ngày 27/02/2016.

Học viên có mặt tại Hội trường vào lúc 7g30’ để ổn định tổ chức.

-         Địa điểm: Hội trường D – Trường Đại học Tây Đô.

Đề nghị các học viên thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

Chi tiết kế hoạch (đã ký)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ


Số 59/KH-ĐHTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày  17  tháng  02  năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Thạc sĩ Khóa 3 chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng Niên khóa 2016-2018

I.MỤC ĐÍCH

- Chào đón các Tân học viên Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng.

- Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các học viên vượt qua kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng Khóa 3 -  năm 2015.

- Quảng bá hình ảnh thương hiệu, nâng tầm ảnh hưởng của trường Đại học Tây Đô.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội Đồng Quản Trị; Ban Giám Hiệu; Trưởng - Phó các Phòng, Khoa; Giám đốc - Phó Giám đốc Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Tây Đô.

III.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Bắt đầu từ 08g00’ ngày 27/02/2016.

- Địa điểm: Hội trường D - Trường Đại học Tây Đô.

IV.CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ

Phần 1: Phần chính

 1. Văn nghệ chào mừng.
 2. Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu (MC).
 3. Phát biểu của Ban Giám hiệu chào mừng các học viên Thạc sĩ khóa 3 – năm 2015 của trường (BGH).
 4. Phát biểu chào mừng của Khoa Đào tạo Sau Đại học (Thầy Thơm).
 5. Đọc quyết định trúng tuyển nhập học (Phòng Đào Tạo).
 6. Đọc quyết định khen thưởng (Phòng Tổ chức).
 7. Phát thưởng cho học viên thi đậu thủ khoa ( BGH).
 8. Đọc lời kết thúc Lễ khai giảng và mời học viên đứng dậy chào các thầy cô và đại biểu (MC).

Nghỉ 10 phút (Chuyển sang nội dung phần 2).

Phần 2: Sinh hoạt quy chế, Tổ chức lớp học (Khoa Sau đại học và Khoa chuyên môn)

 1. Sinh hoạt quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ.
 2. Sinh hoạt tổ chức lớp, nội quy lớp học, giới thiệu ban cán sự lớp.
 3. Phổ biến lịch học và chương trình đào tạo.
 4. Trao đổi, giải đáp thắc mắc.

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Phòng Đào tạo

- Quyết định công nhận học viên nhập học.

2. Phòng Tổ chức hành chính:

- Quyết định khen thưởng cho học viên đậu thủ khoa.

- Gửi thư mời đại biểu tham dự Lễ khai giảng.

3. Phòng CTCT & QLSV:

-  Bandrol trang trí trong phòng (Nội dung: Chào mừng các Tân học viên Cao học Khóa 3 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng).

- Làm giấy khen cho học viên đậu thủ khoa.

- Làm MC, chụp hình, quay phim làm tư liệu.

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng.

4. Phòng Quản trị thiết bị:

- Chuẩn bị hội trường: bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, khăn trải bàn cho các đại biểu, hoa, nước uống.

5. Phòng Tài chính kế hoạch:

- Chuẩn bị kinh phí thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

- Chuẩn bị kinh phí khen thưởng cho học viên đỗ thủ khoa theo quyết định.

6. Khoa Sau đại học:

- Đóng quyển tài liệu phục vụ Lễ khai giảng.

- Photo kế hoạch học tập và lịch học kỳ I cho học viên.

            Các Phòng, Khoa, Khoa Đào tạo Sau đại học nói trên thực hiện các công việc được phân công và báo cáo về Ban Giám Hiệu trước 11g00’ ngày 25/02/2016.

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG (đã ký)

 

 

 

Ban Giám hiệu thông báo đến các học viên có quyết định công nhận học viên Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh Khóa 3 – đợt 2 và Tài chính – Ngân hàng Khóa 3 về thời gian và địa điểm dự lễ khai giảng như sau:

-         Thời gian: Bắt đầu từ 8g00’, Thứ bảy ngày 27/02/2016.

Học viên có mặt tại Hội trường vào lúc 7g30’ để ổn định tổ chức.

-         Địa điểm: Hội trường D – Trường Đại học Tây Đô.

Đề nghị các học viên thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

 1. HÌNH ẢNH CƠ SỞ VẬT CHẤT
 2. HÌNH ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP
 3. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TRƯỜNG
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 cunhan-tainang

Hợp tác và Quảng cáo

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

11110233
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
3977
7595
11110233

Liên hệ

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

 Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

 Điện thoại: 02923.840666 - 02923.840222 - 02923.740768

 Email : admin@tdu.edu.vn

 Webstie: www.tdu.edu.vn