Menu

BÁO CÁO TỔNG KẾT 
Năm học 2010 - 2011 

PHẦN 1- NỘI DUNG BÁO CÁO
I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1.1 Thuận lợi:
Trường Đại học Tây Đô có những thuận lợi như sau:
- Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng như sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành thành phố Cần Thơ đối với nhà trường.
- Nhờ sự quản lý sâu sát về chuyên môn của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự hướng dẫn giúp đỡ của các cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Với sự thống nhất và quyết tâm của Hội đồng Quản trị nhà trường về việc đầu tư xây dựng trường Đại học Tây Đô thành một cơ sở đào tạo có uy tín trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước trong thời gian nhanh nhất.
- Đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Trường đều có ý thức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; toàn tâm toàn ý trong việc thực hiện nhiệm vụ được Trường giao.
- Công tác tuyển sinh hàng năm đạt chỉ tiêu.
1.2 Khó khăn
            - Việc giải phóng mặt bằng để mở rộng diện tích xây dựng cơ sở vật chất của Trường có khó khăn vì người dân yêu cầu giá đất đền bù quá cao.
            - Con đường giao thông vào Trường khá chật hẹp, bị ngập nước mưa, cầu trên đường chật hẹp, tải trọng nhỏ xe qua lại khó khăn.
            - Việc đào tạo và tuyển dụng giảng viên có học vị tiến sĩ còn chậm hạn chế về nguồn. 
                         
                                                                                                  XEM CHI TIẾT

         QUY MÔ HS-SV, CHỈ TIÊU TUYỂN MỚI, KẾ HOẠCH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NĂM 2011

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12493745
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
665
3490
12493745