Menu

 

STT

Tên ngành

Danh sách trúng tuyển

1

Dược học

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/Duoc.pdf

2

Điều dưỡng

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/D_Duong.pdf

3

Luật kinh tế

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/LKT.pdf

4

Kế toán

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/Ketoan.pdf

5

Tài chính ngân hàng

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/TCNH.pdf

6

Quản trị kinh doanh

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/QTKD.pdf

7

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/QTDLLH.pdf

8

Maketing

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/Marketing.pdf

9

Kinh doanh quốc tế

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/KDQT.pdf

10

Việt Nam học 

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/VNH.pdf

11

Du lịch

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/Dulich.pdf

12

Quản trị khách sạn 

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/QTKS.pdf

13

Văn học

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/Van_hoc.pdf

14

Ngôn ngữ Anh

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/NNA.pdf

15

Nuôi trồng thủy sản

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/NTTS.pdf

16

Quản lý tài nguyên – môi trường

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/QLTNMT.pdf

17

Quản lý đất đai

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/QLDD.pdf

18

Công nghệ thực phẩm

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/CNTP.pdf

19

Công nghệ kỹ thuật công trình XD

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/XD.pdf

20

Công nghệ thông tin

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/CNTT.pdf

21

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/DienTu.pdf

22

Thú y

http://tdu.edu.vn/images/2019/DSTT_HB/Thu_Y.pdf

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12709223
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
4682
4194
12709223