TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

PGS.TS. Trần Công Luận

Chủ tịch

2

NGƯT.PGS.TS Phan Văn Thơm

Ủy viên

3

NGND.GS.TS Võ Tòng Xuân

Ủy viên

4

NGND.GS.TSKH Nguyễn Tấn Lập

Ủy viên

5

LS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Ủy viên

6

PGS.TS Võ Khắc Thường

Ủy viên

7

NGƯT.GS.TS Võ Thị Gương

Ủy viên

8

PGS. TS Đào Duy Huân

Ủy viên

9

PGS. TS Nguyễn Văn Bá

Ủy viên

10

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Đông

Ủy viên

11

PGS.TS Tô Anh Dũng

Ủy viên

12

PGS.TS Trương Thị Nga

Ủy viên

13

PGS.TS Lê Khương Ninh

Ủy viên

14

PGS.TS Nguyễn Minh Châu

Ủy viên

15

TS. Nguyễn Phước Quý Quang

Ủy viên

16

TS. Lê Văn Bảnh

Ủy viên

17

TS. Nguyễn Văn Hồng

Ủy viên

18

TS. Nguyễn Ngọc Minh

Ủy viên

19

TS. Nguyễn Việt Hùng

Ủy viên

20

ThS.Trịnh Huề

Ủy viên

21

ThS. Nguyễn Thị Diễm Thúy

Ủy viên

22

CN. Ngô Thanh Lâm

Ủy viên

23

CN. Lê Văn Sơn

Ủy viên

24

BS.CKI. Phan Ngọc Thủy

Ủy viên

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

5792675
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
1640
4945
5792675