* Sứ mạng:

Sứ mạng của Trường Đại học Tây Đô là đào to ngunhân lc có trình độ cao, có khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học đa lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt nhất cho người học.

* Tầm nhìn:

Trường Đại học Tây Đô phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đại học tư thục đa ngành hàng đầu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với định hướng nghiên cứu và ứng dụng phục vụ cộng đồng, trong đó hoạt động đào tạo đại học chính quy phát triển ngang tầm khu vực Đông Nam Á.

* Mục tiêu phát triển đến năm 2030:

Mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là xây dựng và phát triển Trường Đại học Tây Đô thành một cơ sở đào tạo đại học và sau đại học chất lượng cao, là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đáp ứng nhu cầu xã hội về các lĩnh vực sức khỏe,  Kinh tế - Quản trị kinh doanh – Marketing, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện – điện tử, Nuôi trồng thủy sản, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch), Công nghệ thực phẩm, Môi trường ... có uy tín và chất lượng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

* Các giá trị cốt lõi: Trí tuệ - năng động – sáng tạo

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

11752688
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
8120
8060
11752688