Menu

HINH2

-Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học.
 
- Đảm bảo chất lượng, phù hợp ngành nghề đào tạo, thực tiễn địa phương và nhu cầu nhân lực ở Đồng bằng Sông Cửu Long.
 
Trường Đại học Tây Đô xây dựng Đề án tuyển sinh riêng lộ trình 2015 - 2016:
 
 
 
 
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ:  Phòng đào tạo - Trường Đại học Tây Đô, Số 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Điện thoại: (0710) 3840666 - 3840222. Email: llnhan@tdu.edu.vn.

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12492436
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
2846
4927
12492436