Menu

HINH1

Ngày 18 tháng 12 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 7343/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc xác nhận Đề án tự chủ tuyển sinh của Trường Đại học Tây Đô đã đáp ứng được các yêu cầu quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

Căn cứ vào Đề án tự chủ tuyển sinh năm 2015, Trường Đại học Tây Đô tiến hành tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy theo hai đợt: đợt 1 bắt đầu vào tháng 01/2015 và đợt 2 bắt đầu vào tháng 7/2015.

XEM CHI TIẾT NỘI DUNG CỦA CÔNG VĂN

XEM CHI TIẾT NỘI DUNG ĐỀ ÁN

 

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12521221
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
4326
4343
12521221