Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(28/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

Thứ 3

(29/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

Thứ 4

(30/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 8 giờ 30: xét xử lý học vụ các lớp đại học, cao đẳng các khóa

- 13 giờ 30 hàng tuần: Ban giám hiệu tiếp sinh viên

- 14 giờ: họp tại Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ về triển khai kế hoạch năm học 2015-2016

- 15 giờ: họp Đảng ủy

- Ban tuyển sinh

- BGH, P.ĐT, các khoa liên quan

- Thầy Minh

- Cô Thủy

- Đảng ủy

 

- Phòng họp

 

- Phòng thầy Minh

- Sở GD&ĐT

- Phòng họp Đảng ủy

Thứ 5

(01/10/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 8 giờ 30: họp giao ban Ban giám hiệu

- 14 giờ: họp các trưởng tiểu ban và ban thư ký chuẩn bị cho kỷ yếu kỷ niệm 10 năm thành lập Trường

- Ban tuyển sinh

- Ban giám hiệu

- Các tiểu ban và ban thư ký

 

- Phòng họp

- Phòng họp

Thứ 6

(02/10/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

Thứ 7

(03/10/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

Chủ nhật

(04/10/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12501454
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
3462
4912
12501454