Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(12/10/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 8 giờ: họp ban đề thi kỳ thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng lần 2 và liên thông đợt 2 năm 2015

- Ban tuyển sinh

- Ban đề thi

 

- Phòng họp

Thứ 3

(13/10/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

Thứ 4

(14/10/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 8 giờ: làm việc với đoàn khảo sát, kiểm tra an toàn về ANTT năm 2015

- 8 giờ 30: họp giao ban

- 13 giờ 30 hàng tuần: Ban giám hiệu tiếp sinh viên

- Ban tuyển sinh

- Thành viên BCĐ ATANTT, T.Sơn, T.Huề, T.Tín, Ô.Sậm

- Trưởng phó các đơn vị

- Thầy Minh

 

- Phòng họp Đảng ủy

 

- Phòng họp

- Phòng thầy Minh

Thứ 5

(15/10/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- In sao đề thi kỳ thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng lần 2 và liên thông đợt 2 năm 2015

- 15 giờ: họp ban thư ký kỷ yếu 10 năm thành lập trường

- Ban tuyển sinh

- Ban đề thi

- Ban thư ký

 

 

- Phòng họp

Thứ 6

(16/10/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng lần 2 và liên thông đợt 2 năm 2015

- 14 giờ: sinh hoạt quy chế cho CBCT tốt nghiệp đại học, cao đẳng lần 2 và liên thông đợt 2 năm 2015

- Ban tuyển sinh

- Ban thư ký, NV phục vụ kỳ thi

- Ban coi thi, CBCT

 

Thứ 7

(17/10/2015)

- 13 giờ 30: thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng lần 2 và liên thông đợt 2 năm 2015

- HĐT TN

 

Chủ nhật

(18/10/2015)

- 7 giờ 30: thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng lần 2 và liên thông đợt 2 năm 2015

- 13 giờ 30: thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng lần 2 và liên thông đợt 2 năm 2015

- HĐT TN

- HĐT TN

 

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12501439
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
3447
4912
12501439