Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(19/10/2015)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(20/10/2015)

- 8 giờ: Chấm thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng lần 2 và liên thông đợt 2 năm 2015

- Ban chấm thi

 

Thứ 4

(21/10/2015)

- 8 giờ 30: họp giao ban

- 10 giờ: Ban giám hiệu họp với phòng Đào tạo và các khoa liên quan thống nhất các môn chủ quản.

- 10 giờ 30: làm việc với công ty FPT

- 13 giờ 30 hàng tuần: Ban giám hiệu tiếp sinh viên

- Trưởng phó các đơn vị

- BGH, P.ĐT, các khoa liên quan

- BGH, P.ĐT, P.QTTB

- Thầy Minh

- Phòng họp

- Phòng họp

 

- Phòng họp

- Phòng thầy Minh

Thứ 5

(22/10/2015)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(23/10/2015)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(24/10/2015)

- Làm việc theo chức năng

   

Chủ nhật

(25/10/2015)

     

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12490589
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
999
4927
12490589