Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(13/11/2017)

-   Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(14/11/2017)

-  Làm việc bình thường

   

Thứ 4

(15/11/2017)

- 8h30: Họp giao ban

-13h30: BGH tiếp sinh viên

-13h30: Hội nghị đổi mới phương pháp giảng dạy

-BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

-Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

-  BTC, CB, GV

-         Phòng họp

-         -Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

-         - Hội trường A

Thứ 5

(16/11/2017)

-  7h30: Hội nghị sinh viên học tốt năm học 2017-2018

- 13h30: Hội nghị sinh viên học tốt năm học 2017-2018

-  BTC, GV, SV

-   BTC, GV, SV

- Hội trường A

- Hội trường A

Thứ 6

(17/11/2017)

-  Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(18/11/2017)

7h00: Hội đồng thi Anh văn A2

-  Hội đồng thi

- Phòng Hội đồng

Chủ nhật

(19/11/2017)

- 7h00: Hội đồng thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Hội đồng thi

-  Phòng Hội đồng

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12500705
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
2713
4912
12500705