Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(20/11/2017)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(21/11/2017)

-8h00:Tập huấn phục vụ khảo sát của Đoàn đánh   giá ngoài

-14h00: Tập huấn phục vụ khảo sát của Đoàn đánh giá ngoài

  -  Nhóm người học: sinh viên, học viên

   -  Nhóm cán bộ quản lý: cán bộ quản lý các đơn vị (Trưởng/Phó đơn vị, Trưởng phó BM)

-     F3.9

-     F3.9

Thứ 4

(22/11/2017)

-         8h30: Họp giao ban

-13h30: BGH tiếp sinh viên

-14h00:Tập huấn phục vụ khảo sát của Đoàn đánh giá ngoài

  -BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

  -Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

  -Nhóm các Khoa: cán bộ quản lý chuyên môn (Trưởng/phó Khoa, Trưởn/phó BM), giảng viên

-     Phòng họp

        -Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

         - F3.9

Thứ 5

(23/11/2017)

-8h00:Tập huấn phục vụ khảo sát của Đoàn đánh giá ngoài

-14h00:Tập huấn phục vụ khảo sát của Đoàn đánh giá ngoài

   -  Nhóm phòng, ban, trung tâm, thư viện, các khoa       chức năng (Khoa SĐH, Khoa ĐTTX): các chuyên     viên văn phòng

  -  Nhóm các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên: nhà tuyển dụng, cựu người học

  - F3.9

  -F3.9

Thứ 6

(24/11/2017)

-8h00: Đảng ủy làm việc với Ban chấp hành Công đoàn Trường

  -  Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn Trường

  -  VP Đảng ủy

Thứ 7

(25/11/2017)

     

Chủ nhật

(26/11/2017)

     20

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12500771
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
2779
4912
12500771