Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(05/11/2018)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(06/11/2018)

- 9h00: Họp với Tổ đảm bảo chất lượng Phòng QLKH&HTQT

- 13h30: Họp với Tổ đảm bảo chất lượng Khoa QTKD

-BGH, TTKT&ĐBCL, Trưởng đơn vị và Tổ đảm bảo chất lượng

-BGH, TTKT&ĐBCL, Trưởng đơn vị và Tổ đảm bảo chất lượng

-         Phòng họp

-         Phòng họp

Thứ 4

(07/11/2018)

- 8h30: Họp giao ban

-13h30:BGH tiếp sinh viên

-14h00: Họp định kỳ Tổ đảm bảo chất lượng các phòng, ban

-         HĐQT, BGH và lãnh đạo các phòng chức năng

-         Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

-BGH, TTKT&ĐBCL, Trưởng đơn vị và đại diện TV Tổ đảm bảo chất lượng phòng, ban

-         Phòng họp

-Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

-         Phòng họp

Thứ 5

(08/11/2018)

- 8h00: Ban Thanh tra – Pháp chế làm việc với lãnh đạo Khoa Dược – Điều dưỡng

- 14h00: Họp định kỳ Tổ đảm bảo chất lượng các Khoa

-Ban Thanh tra – Pháp chế, Lãnh đạo Khoa Dược – Điều dưỡng

-BGH, TTKT&ĐBCL, Trưởng đơn vị và đại diện TV Tổ đảm bảo chất lượng Khoa

-         Phòng họp

-         Phòng họp

Thứ 6

(09/11/2018)

- 8h00: Ban Thanh tra – Pháp chế làm việc với lãnh đạo Khoa Sau đại học

-Ban Thanh tra – Pháp chế, Lãnh đạo Khoa Sau đại học

-         Phòng họp


Thứ 7

(10/11/2018)

- 14h00: Hội đồng thi tuyển sinh văn bằng 2 chính quy năm 2018 ngành Dược (Sinh hoạt quy chế)

-         Hội đồng thi

-         Phòng HĐ

Chủ nhật

(11/11/2018)

- 7h00: Hội đồng thi tuyển sinh văn bằng 2 chính quy năm 2018 ngành Dược (Môn hóa hữu cơ)

- 13h00: Hội đồng thi tuyển sinh văn bằng 2 chính quy năm 2018 ngành Dược (Môn Sinh học di truyền)

-         Hội đồng thi

-         Hội đồng thi

-Phòng HĐ

-         Phòng HĐ

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12500726
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
2734
4912
12500726