Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(11/11/2019)

-Các hoạt động phục vụ công tác khảo sát chính thức 04 CTĐT

-8h00: Hội thảo Quốc tế “Tiếp cận cá thể hóa trong phát triển nguồn nhân lực và thực hành dinh dưỡng lâm sàng – tiết chế”

-13h00: Hội thảo Quốc tế “Tiếp cận cá thể hóa trong phát triển nguồn nhân lực và thực hành dinh dưỡng lâm sàng – tiết chế”

 

 

-         Ban tổ chức, GV, SV, khách mời

 

 

-         Ban tổ chức, GV, SV, khách mời

 

 

-         Hội trường A

 

 

-         Hội trường A

Thứ 3

(12/11/2019)

-Các hoạt động phục vụ công tác khảo sát chính thức 04 CTĐT

   

Thứ 4

(13/11/2019)

-Các hoạt động phục vụ công tác khảo sát chính thức 04 CTĐT

-         9h00: Họp giao ban

-         13h30:BGH tiếp sinh viên

 

 

-         BGH và lãnh đạo các phòng chức năng

-         Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh.

 

 

-         Phòng họp

-Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

Thứ 5

(14/11/2019)

-Các hoạt động phục vụ công tác khảo sát chính thức 04 CTĐT

   

Thứ 6

(15/11/2019)

-Các hoạt động phục vụ công tác khảo sát chính thức 04 CTĐT

   

Thứ 7

(16/11/2019)

-Các hoạt động phục vụ công tác khảo sát chính thức 04 CTĐT

   

Chủ nhật

(17/11/2019)

-Các hoạt động phục vụ công tác khảo sát chính thức 04 CTĐT

-7h00: Hội đồng thi Anh văn

 

 

- Hội đồng thi

 

 

-         Phòng HĐ

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12490506
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
916
4927
12490506