Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(02/11/2015)

- Tuần lễ kiểm tra sinh viên thực hiện nội qui nhà trường

-P.CTCT, các khoa, Đoàn TN, Hội SV

 

Thứ 3

(03/11/2015)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 4

(04/11/2015)

- 8 giờ 30: họp giao ban

- 13 giờ 30 hàng tuần: Ban giám hiệu tiếp sinh viên

- 14 giờ: xét thí sinh đủ điều kiện dự thi thạc sĩ QTKD K3 đợt 2

- 15 giờ: họp Đảng ủy

- Ban giám hiệu

- Thầy Minh

- HĐTS thạc sĩ K3 đợt 2

- Đảng ủy

- Phòng họp

- Phòng thầy Minh

- Phòng họp

- VP Đảng ủy

Thứ 5

(05/11/2015)

- 8 giờ: chấm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp đại học, cao đẳng lần 2 và liên thông đợt 2 năm 2015

- Ban Phúc khảo, CB chấm phúc khảo

 

Thứ 6

(06/11/2015)

- 8 giờ: sơ kết đánh giá kiểm tra sinh viên thực hiện nội qui nhà trường

- BGH, P.CTCT, P.ĐT, các khoa, Đoàn TN, Hội SV

- Phòng họp


Thứ 7

(07/11/2015)

- Làm việc theo chức năng

   

Chủ nhật

(08/11/2015)

     

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12709194
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
4653
4194
12709194