Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(23/11/2015)

- 8 giờ 30: họp thống nhất đề xuất Hội đồng Quản trị về việc tự in phôi văn bằng chứng chỉ hay mua phôi văn bằng chứng chỉ từ Bộ GD&ĐT

-BGH, P.ĐT, P.TCHC, TTKT, TT chuẩn đầu ra, các đơn vị liên quan

- Phòng họp

Thứ 3

(24/11/2015)

- 8 giờ: sinh hoạt quy chế thi cho học sinh thi tốt nghiệp trung cấp đợt 2 năm 2015
- 14 gi
ờ: sinh hoạt cán bộ coi thi tốt nghiệp trung cấp đợt 2 năm 2015
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi tốt nghiệp trung cấp đợt 2 năm 2015

- Khoa Dược – Điều dưỡng
- Ban coi thi, CBCT

 

- Ban Phục vụ kỳ thi

 

Thứ 4

(25/11/2015)

- 7 giờ 30 : thi tốt nghiệp trung cấp đợt 2 năm 2015: Môn Chính trị

- 8 giờ 30: họp giao ban

- 13 giờ 30 hàng tuần: Ban giám hiệu tiếp sinh viên

- HĐT TN TCCN

 

- Ban giám hiệu

 

- Thầy Minh

 

 

- Phòng họp

 

- Phòng thầy Minh

Thứ 5

(26/11/2015)

- 7 giờ 30: Thi tốt nghiệp trung cấp đợt 2 năm 2015: Môn lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

- 7 giờ 30: Hội nghị về Hội thảo khoa học nhân dịp Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường.

- HĐT TN TCCN

 

- Ban tổ chức

 

 

 

- Hội trường D

Thứ 6

(27/11/2015)

- 7 giờ 30: Thi tốt nghiệp trung cấp đợt 2 năm 2015: Môn thực hành nghề nghiệp
- 13 giờ 30: Thi tốt nghiệp trung cấp đợt 2 năm 2015: Môn thực hành nghề nghiệp

- HĐT TN TCCN

 

- HĐT TN TCCN

 

Thứ 7

(28/11/2015)

- Làm việc theo chức năng

   

Chủ nhật

(29/11/2015)

     

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12709349
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
4808
4194
12709349