Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(21/12/2015)

Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(22/12/2015)

Làm việc bình thường

   

Thứ 4

(23/12/2015)

-8 giờ 30: họp giao ban

14 giờ: Họp thông qua kế hoạch làm lễ tốt nghiệp các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp và các lớp liên thông.

-BGH, các đơn vị

- BGH, P.ĐT, các Đơn vị liên quan

- Phòng họp

- Phòng họp

Thứ 5

(24/12/2015)

14 giờ: Họp tổng kết, đánh giá công tác tổ chức thi học kỳ 1- lần 1 - năm học 2015-2016 các khóa 7,8,9.

- BGH, P.ĐT, các Khoa

- Phòng họp

Thứ 6

(25/12/2015)

14 giờ: sinh hoạt quy chế cho cán bộ coi thi tuyển sinh thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng

Ban coi thi và cán bộ coi thi

Phòng Hội đồng


Thứ 7

(26/12/2015)

Hội đồng thi tuyển sinh thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng + 8 giờ: sinh hoạt quy chế cho thí sinh

+ 13 giờ: thi môn cơ bản (Kinh tế học)

Ban coi thi và cán bộ coi thi

Phòng thi

Chủ nhật

(27/12/2015)

+ 7 giờ: thi môn Cơ sở (Lý thuyết tài chính)

+ 13 giờ: thi môn điều kiện (Anh văn)

Ban coi thi và cán bộ coi thi

Phòng thi

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12499049
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
1057
4912
12499049