Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(19/6/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(20/6/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 4

(21/6/2017)

-  8h30: Họp giao ban

- BGH, lãnh đạo các đơn vị

- Phòng họp

Thứ 5

22/6/2017)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(23/6/2017)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(24/6/2017)

     

Chủ nhật

(25/6/2017)

     

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

13191276
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
2496
4618
13191276