Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(26/6/2017)

-15h00: Họp Hội đồng thi đua các trường

- Thầy Minh, Thầy Hiệp

-Trường Đại học Nam Cần Thơ

Thứ 3

(27/6/2017)

Làm việc bình thường

   

Thứ 4

(28/6/2017)

- 8h00: Tiếp đoàn kiểm định chất lượng giáo dục

- 8h30: Họp giao ban

-Hiệu trưởng, thầy Bá, thầy Sơn, cô Tuyến, thầy Nhân, cô An, cô Châu

- BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc trường

- Phòng Truyền thống

-Phòng họp

Thứ 5

(29/6/2017)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(30/6/2017)

-7h30: Họp sơ kết của Đảng ủy khối Cơ quan DCĐ TP Cần Thơ.

-14h00: Sinh hoạt quy chế thi cho cán bộ coi thi Hội đồng thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2017, đợt 1

-Thầy Minh

- Ban coi thi và cán bộ coi thi

- Hội trường các Ban Đảng

- Phòng thi


Thứ 7

(01/7/2017)

- Hội đồng thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2017, đợt 1

- Hội đồng Bảo vệ Luận văn thạc sĩ QTKD

- Hội đồng thi

- Hội đồng chấm luận văn

-Phòng thi

-Phòng D41

Chủ nhật

(02/7/2017)

- Hội đồng thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2017, đợt 1

- Hội đồng thi Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B1

-Hội đồng thi

-Phòng thi

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12258224
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
5864
7437
12258224