Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(04/6/2018)

-Trung tâm KT&ĐBCLGD làm việc với các Tổ đảm bảo chất lượng

- TTKT&ĐBCL, Thành viên Tổ ĐBCL

-Tại VP của đơn vị

Thứ 3

(05/6/2018)

-Trung tâm KT&ĐBCLGD làm việc với các Tổ đảm bảo chất lượng

- TTKT&ĐBCL, Thành viên Tổ ĐBCL

-Tại VP của đơn vị

Thứ 4

(06/6/2018)

- 8h30: Họp giao ban

- 13h30:BGH tiếp sinh viên

- Bắt đầu thi học kỳ 2 lần 1 năm học 2017-2018 Khóa 12

- Trung tâm KT&ĐBCLGD làm việc với các Tổ đảm bảo chất lượng

-BGH, lãnh đạo các phòng chức năng

-Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

- PĐT, các Khoa, SV

-TTKT&ĐBCL, Thành viên Tổ ĐBCL

- Phòng họp

-Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

-Phòng thi

-Tại VP của đơn vị

Thứ 5

(07/6/2018)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 6

(08/6/2018)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(09/6/2018)

     

Chủ nhật

(10/6/2018)

     

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12500698
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
2706
4912
12500698