Menu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ NGÀY 15/6/2015 ĐẾN NGÀY 21/6/2015)

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(15/6/2015)

- 14 giờ: sinh hoạt quy chế cho cán bộ coi thi tốt nghiệp đại học K6 lần 1

- Ban coi thi, cán bộ coi thi

 

Thứ 3

(16/6/2015)

- 7 giờ: thi tốt nghiệp đại học K6 lần 1 năm 2015 (Môn KH Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)

- Ban coi thi

 

Thứ 4

(17/6/2015)

- 7 giờ: thi tốt nghiệp đại học K6 lần 1 năm 2015 (Môn cơ sở ngành)

- 8 giờ 30: họp giao ban

- 13 giờ 30 hàng tuần: Ban giám hiệu tiếp sinh viên

- 14 giờ: ban thanh tra đào tạo của trường làm việc với khoa Ngữ văn

- Ban coi thi

- Trưởng, phó các đơn vị

- BGH

- Ban thanh tra, K.NV

- Phòng họp

- VP khoa Ngữ văn

Thứ 5

(18/6/2015)

- 7 giờ: thi tốt nghiệp đại học K6 lần 1 năm 2015 (Môn chuyên ngành)

- Ban coi thi

 

Thứ 6

(19/6/2015)

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ QTKD đợt 1 năm 2015

- 14 giờ: sinh hoạt quy chế cho cán bộ coi thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2015

- Ban cơ sở vật chất

- Ban coi thi, cán bộ coi thi

- Phòng Hội đồng


Thứ 7

(20/6/2015)

- 8 giờ: sinh hoạt quy chế cho thí sinh dự thi thạc sĩ QTKD đợt 1 năm 2015

- 13 giờ: thi tuyển sinh thạc sĩ (Môn Kinh tế học)

- Ban coi thi

- HĐT TS

 

Chủ nhật

(21/6/2015)

- 7 giờ: thi tuyển sinh thạc sĩ (Môn Quản trị học)

- 13 giờ: thi tuyển sinh thạc sĩ (Môn Anh văn)

- HĐT TS

- HĐT TS

 

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12093928
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
2488
22615
12093928