Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(03/7/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 3

(04/7/2017)

-8h00: Họp Sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2017

- Thầy Minh

-Hội Khuyến học TPCT

Thứ 4

(05/7/2017)

- 8h30: Họp giao ban

 

-  14h: Họp Hội đồng tự đánh giá CLGD, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách

- BGH, lãnh đạo các phòng chức năng

- Thành viên Hội đồng tự đánh giá CLGD, Ban thư ký, Trưởng nhóm chuyên trách

-Phòng họp

 

-Phòng họp

Thứ 5

(06/7/2017)

-8h00: Họp Đảng ủy

-14h00: Họp Ban Chỉ đạo An toàn ANTT Trường Đại học Tây Đô

- Đảng ủy

- Thành viên Ban Chỉ đạo An toàn ANTT Trường Đại học Tây Đô

-VP Đảng ủy

- Phòng họp

Thứ 6

(07/7/2017)

-Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(08/7/2017)

-7h30: Sinh hoạt quy chế cho cán bộ coi thi Hội đồng tuyển sinh liên thông

-8h00: Sinh hoạt quy chế cho thí sinh dự thi tuyển sinh liên thông

-13h00: Thi môn cơ bản: Toán

- Hội đồng tuyển sinh liên thông

-Phòng Hội đồng và Phòng thi

Chủ nhật

(09/7/2017)

-7h00: Thi môn cơ sở ngành

- 13h00: Thi môn chuyên ngành

- Hội đồng tuyển sinh liên thông

-Phòng Hội đồng và Phòng thi

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12709184
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
4643
4194
12709184