Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(24/7/2017)

 -Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

Thứ 3

(25/7/2017)

 -Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

Thứ 4

(26/7/2017)

- 8h30: Họp giao ban

- 8h30: Họp Hội đồng quản trị

-14h00: Họp mặt ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/2017)

- Các đồng chí trong Đảng ủy học Nghị quyết TW5 – Đảng ủy Khối CQDCĐ triệu tập

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

- BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc trường

- Thành viên Hội đồng quản trị

- BGH, CBGV là thân nhân gia đình thương binh liệt sĩ, khách mời

-Phòng họp

- Phòng họp HĐQT

- Hội trường A

Thứ 5

(27/7/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

Thứ 6

(28/7/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

Thứ 7

(9/7/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

Chủ nhật

(30/7/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

- 7h00: Hội đồng thi Tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

-Hội đồng thi Tin học

-Phòng thi

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12709446
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
4897
4194
12709446