Menu

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(06/7/2015)

- Bắt đầu thi học kỳ 2 lần 2 khóa 7, 8 năm học 2014-2015

- Các khoa

 

Thứ 3

(07/7/2015)

- 8 giờ: chấm phúc khảo thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2015

- Ban chấm phúc khảo

 

Thứ 4

(08/7/2015)

- 8 giờ: chấm phúc khảo thi tốt nghiệp Đại học lần 1 năm 2015

- 8 giờ 30: họp giao ban

- 10 giờ: họp Hội đồng khoa học và đào tạo của Trường

- 13 giờ 30 hàng tuần: Ban giám hiệu tiếp sinh viên

- 14 giờ: họp xét kết quả phúc khảo, xét điểm trúng tuyển và số lượng trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2015

- Ban chấm phúc khảo

- BGH, các đơn vị

- Hội đồng KH và ĐT

- Thầy Minh

 

- HĐTS, ban thư ký

 

 

- Phòng họp

- Phòng họp

 

- Phòng thầy Minh

 

- Phòng họp

Thứ 5

(09/7/2015)

- Công bố kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2015

- Các đơn vị gởi biên bản họp xét thi đua (kèm báo cáo thành tích) về Hội đồng thi đua-KT-KL của trường (hạn chót 17 giờ ngày 09/7/2015)

- Ban thư ký

- Các đơn vị thuộc trường

 

 - Thư ký HĐ TĐ-KT-KL (CV Mai Thành Hiệp)

Thứ 6

(10/7/2015)

- Làm việc bình thường

   

Thứ 7

(11/7/2015)

- Làm việc theo chức năng

   

Chủ nhật

(12/7/2015)

     

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12709464
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
4908
4194
12709464