Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(31/7/2017)

  -Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

Thứ 3

(01/8/2017)

  -Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

Thứ 4

(02/8/2017)

 -  8h30: Họp giao ban

 -Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

- BGH, lãnh đạo các phòng chức năng

-Phòng họp

Thứ 5

(03/8/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

-9h00: Họp Đảng ủy

-Đảng ủy

-VP Đảng ủy

Thứ 6

(04/8/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

Thứ 7

(05/8/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

Chủ nhật

(06/8/2017)

-Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2017

   

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12291758
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
1145
4390
12291758