Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(30/7/2018)

- Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

   

Thứ 3

(31/7/2018)

-Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

-14h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp năm 2018

 

-  Hội đồng xét tốt nghiệp

 

- Phòng họp

Thứ 4

(01/8/2018)

- Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

- 8h30: Họp giao ban

-13h30:BGH tiếp sinh viên

-14h00: Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

 

-HĐQT, BGH và lãnh đạo các phòng chức năng

-Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

-Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

 

-Phòng họp

-Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

-Phòng họp

Thứ 5

(02/8/2018)

- Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

- 8h00: Họp Hội đồng quản trị

 

- Hội đồng quản trị

 

- Phòng Họp HĐQT

Thứ 6

(03/8/2018)

-Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

   

Thứ 7

(04/8/2018)

-Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

   

Chủ nhật

(05/8/2018)

- Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

-7h00: Hội đồng thi Chứng chỉ Tin học

 

- HĐ thi

 

- Phòng HĐ

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12490471
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
881
4927
12490471