Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(11/9/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp giữa khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp giữa khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

- Hội trường A

 

- Hội trường A

Thứ 3

(12/9/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp giữa khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp giữa khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Hội trường A

 

-Hội trường A

Thứ 4

(13/9/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp giữa khóa

-8h30: Họp giao ban

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp giữa khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-BGH, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-  Hội trường A

 

- Phòng họp

 

- Hội trường A

Thứ 5

(14/9/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp giữa khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp giữa khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

- Hội trường A

 

- Hội trường A

Thứ 6

(15/9/2017)

-7h30: Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 8 và các lớp đại học, cao đẳng, liên thông, vừa làm vừa học khóa cũ

-13h30: Tiếp tục Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 8 và các lớp đại học, cao đẳng, liên thông, vừa làm vừa học khóa cũ

-         BGH, Phòng,Khoa,TT và SV

 

 

-         BGH, Phòng,Khoa,TT và SV

- Hội trường A

 

 

-Hội trường A

Thứ 7

(16/9/2017)

     

Chủ nhật

(17/9/2017)

     

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12490462
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
872
4927
12490462