Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(02/9/2019)

-Trực tuyển sinh đại học năm 2019

-Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9

   

Thứ 3

(03/9/2019)

-Trực tuyển sinh đại học năm 2019

-7h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp giữa khóa

-13h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp giữa khóa

 

- BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

-BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

 

- Hội trường A

 

- Hội trường A

Thứ 4

(04/9/2019)

-         Trực tuyển sinh đại học năm 2019

-7h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp giữa khóa

-         9h00: Họp giao ban

-         10h00: Họp Hội đồng TĐG CTĐT ngành QTKD

-         10h30: Họp Hội đồng TĐG CTĐT ngành TCNH

-13h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp giữa khóa

-         13h30:BGH tiếp sinh viên

 

-BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

- BGH và lãnh đạo các phòng chức năng

- Hội đồng TĐG CTĐT ngành QTKD

 

- Hội đồng TĐG CTĐT ngành TCNH

 

-  BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh.

 

-Hội trường A

 

- Phòng họp

-Phòng họp

 

-Phòng họp

 

-Hội trường A

-Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

Thứ 5

(05/9/2019)

-Trực tuyển sinh đại học năm 2019

-7h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp giữa khóa

-8h30: Họp Thường vụ Đảng ủy

-9h00: Họp Đảng ủy

-13h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp giữa khóa

 

-BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

- Đảng ủy

- Đảng ủy

- BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

 

-Hội trường A

 

- VP Đảng ủy

- VP Đảng ủy

-  Hội trường A

Thứ 6

(06/9/2019)

-Trực tuyển sinh đại học năm 2019

-7h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp giữa khóa

-13h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp giữa khóa

 

-  BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

- BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

 

- Hội trường A

 

- Hội trường A


Thứ 7

(07/9/2019)

-  Trực tuyển sinh đại học năm 2019

- 7h00: Hội đồng thi Tin học

-8h00: Lễ khai giảng Thạc sĩ Khóa 7 và Lễ trao bằng Thạc sĩ năm 2019

 

-Hội đồng thi

- HĐQT, BGH, Lãnh đạo các Khoa, Phòng, ban và trung tâm

 

-  Phòng HĐ

-Hội trường A

Chủ nhật

(08/9/2019)

- Trực tuyển sinh đại học năm 2019

- 7h00: Hội đồng thi Anh văn

-7h30: Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành QTKD

 

- Hội đồng thi

- Hội đồng bảo vệ luận văn

 

-Phòng HĐ

- Phòng Hội thảo

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12499031
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
1039
4912
12499031