Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(09/9/2019)

-         Trực tuyển sinh đại học năm 2019

-         7h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp giữa khóa

-         13h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp giữa khóa

 

-         BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

-         BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

 

-         Hội trường A

 

-         Hội trường A

Thứ 3

(10/9/2019)

-         Trực tuyển sinh đại học năm 2019

-         7h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp giữa khóa

-         13h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp giữa khóa

 

-         BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

-         BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

 

-         Hội trường A

 

-         Hội trường A

Thứ 4

(11/9/2019)

-         Trực tuyển sinh đại học năm 2019

-         7h30: Họp Hội đồng TĐG CTĐT ngành Dược

-         7h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp giữa khóa

-         9h00: Họp giao ban

-         10h30: Họp Hội đồng TĐG CTĐT ngành Kế toán

-         13h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp giữa khóa

-         13h30: BGH tiếp sinh viên

-         14h00: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

-         Hội đồng TĐG CTĐT ngành Dược

 

-         BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

-         BGH và lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

-         Hội đồng TĐG CTĐT ngành Kế toán

-         BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

-         Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh.

-         Thành viên Hội đồng KH&ĐT

 

-         Phòng họp

 

-         Hội trường A

-         Phòng họp

-         Phòng họp

 

-         Hội trường A

 

-         Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

-         Phòng họp

Thứ 5

(12/9/2019)

-         Trực tuyển sinh đại học năm 2019

-         8h00: Họp Ban tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020

 

-         Ban tổ chức Lễ khai giảng

 

-         Phòng họp

Thứ 6

(13/9/2019)

-         Trực tuyển sinh đại học năm 2019

   

Thứ 7

(14/9/2019)

-         Trực tuyển sinh đại học năm 2019

   

Chủ nhật

(15/9/2019)

-         Trực tuyển sinh đại học năm 2019

-         7h00: Hội đồng thi Anh văn

 

-         Hội đồng thi

 

-         Phòng HĐ

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12499088
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
1096
4912
12499088