Menu

 

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(16/9/2019)

- Trực tuyển sinh đại học năm 2019

- 7h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp đầu khóa

- 13h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp đầu khóa

 

- BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

- BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

 

- Hội trường A

 

- Hội trường A

Thứ 3

(17/9/2019)

- Trực tuyển sinh đại học năm 2019

- 7h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp đầu khóa

- 13h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp đầu khóa

 

- BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

- BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

 

- Hội trường A

 

- Hội trường A

Thứ 4

(18/9/2019)

- Trực tuyển sinh đại học năm 2019

- 7h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp đầu khóa

- 9h00: Họp giao ban

- 13h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp đầu khóa

- 13h30: BGH tiếp sinh viên

- 14h00: Tiếp đại diện Trường ĐH IGlobal University của Mỹ

 

- BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

- BGH và lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

- BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh.

- BGH, lãnh đạo Khoa KTCN, QTKD, phòng QLKH&HTQT

 

- Phòng họp

- Hội trường A

- Phòng họp

- Hội trường A

- Phòng Phó HT

- Nguyễn Ngọc Minh

- Phòng họp

Thứ 5

(19/9/2019)

- Trực tuyển sinh đại học năm 2019

- 7h30: Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020

 

- HĐQT, BGH, CBGV&NV và khách mời

 

- Hội trường A

Thứ 6

(20/9/2019)

- Trực tuyển sinh đại học năm 2019

- 7h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp đầu khóa

- 13h15: Tuần sinh hoạt công dân – HSSV các lớp đầu khóa

 

- BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

- BGH, P.CTCT-QLSV và các đơn vị liên quan

 

- Hội trường A

 

- Hội trường A


Thứ 7

(21/9/2019)

- Trực tuyển sinh đại học năm 2019

   

Chủ nhật

(22/9/2019)

- Trực tuyển sinh đại học năm 2019

- 7h00: Hội đồng thi Anh văn

 

- Hội đồng thi

 

- Phòng HĐ

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12499023
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
1031
4912
12499023