Menu

Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(14/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2015-2016 (từ ngày 09/9/2015 đến 24/9/2015) cho các lớp đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa

- Ban tuyển sinh

- BGH, các phòng, khoa, CVHT, HSSV

 

- Hội trường

Thứ 3

(15/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 16 giờ: họp ban thư ký về việc chuẩn bị nội dung kỷ yếu phục vụ lễ 10 năm thành lập trường

- Ban tuyển sinh

- Ban thư ký

 

- Phòng họp

Thứ 4

(16/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 8 giờ 30: họp giao ban

- 10 giờ: họp Hội đồng khoa học và đào tạo của trường

- 13 giờ 30 hàng tuần: Ban giám hiệu tiếp sinh viên

- Ban tuyển sinh

- Trưởng phó các đơn vị

- HĐ KH và ĐT

- Thầy Minh

 

- Phòng họp

- Phòng họp

- Phòng thầy Minh

Thứ 5

(17/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- 15 giờ: họp ban chủ nhiệm đề tài “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và Đoàn thể trong trường Đại học Tây Đô”

- Ban tuyển sinh

- Ban chủ nhiệm đề tài

 

-Phòng họp

Thứ 6

(18/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

Thứ 7

(19/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

Chủ nhật

(20/9/2015)

- Trực tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

- Ban tuyển sinh

 

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12518748
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
1949
4343
12518748