Thứ/Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Địa điểm

Thứ 2

(02/10/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-   Hội trường A

- Hội trường A

Thứ 3

(03/10/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

- Hội trường A

-  Hội trường A

Thứ 4

(04/10/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-         8h30: Họp giao ban

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-13h30: BGH tiếp sinh viên

-14h00: Họp Hội đồng tự đánh giá

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-BGH, lãnh đạo các phòng chức năng

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Minh

-HĐ tự đánh giá, Ban thư ký và các thành viên nhóm công tác chuyên trách

-  Hội trường A

- Phòng họp

- Hội trường A

- Phòng Phó HT Nguyễn Ngọc Minh

-Phòng F3.10

Thứ 5

(05/10/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-9h00: Họp Đảng ủy

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Đảng ủy

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-  Hội trường A

-  VP Đảng ủy

-  Hội trường A

Thứ 6

(06/10/2017)

-7h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-13h15: “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 cho các lớp đầu khóa

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

-Phòng Đào tạo, CTCT-QLSV, Các đơn vị có liên quan

- Hội trường A

- Hội trường A


Thứ 7

(07/10/2017)

     

Chủ nhật

(08/10/2017)

-         7h00: Thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

-  Hội đồng thi

 

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

11752570
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
8038
8060
11752570