Nhằm giúp cho Trường Đại học Tây Đô có được thông tin đầy đủ của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, làm cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng khóa học theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội. Các Anh/ Chị là cựu sinh viên của Trường vui lòng điền vào phiếu điều tra dưới đây: https://goo.gl/v8GfhP

 

 

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

7210317
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
960
3555
7210317