Menu

Kết quả kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2017 đợt 1 ngành Quản trị kinh doanh

Kết quả kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2017 đợt 1 ngành Kế toán

Kết quả kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2017 đợt 1 ngành Tài chính Ngân hàng

+ Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 14/7/2017 đến ngày 20/7/2017 tại Trung Tâm Ngoại ngữ – Tin học – Chuẩn đầu ra và PTNNL – ĐT: 0292.2473995.

+  Thời gian phát giấy báo trúng tuyển từ ngày 20/7/2017  đến ngày 26/7/2017 tại Khoa Sau Đại học – ĐT: 0292. 2480600.

+ Thời gian nhận hồ sơ nhập học từ ngày 27/7/2017 đến ngày 03/8/2017 tại Khoa Sau Đại học – ĐT: 0292. 2480600.

+ Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 14/7/2017 đến ngày 20/7/2017 tại Trung Tâm Ngoại ngữ – Tin học – Chuẩn đầu ra và PTNNL – ĐT: 0292.2473995.

+  Thời gian phát giấy báo trúng tuyển từ ngày 20/7/2017  đến ngày 26/7/2017 tại Khoa Sau Đại học – ĐT: 0292. 2480600.

+ Thời gian nhận hồ sơ nhập học từ ngày 27/7/2017 đến ngày 03/8/2017 tại Khoa Sau Đại học – ĐT: 0292. 2480600.

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

6553972
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
2467
2801
6553972