Menu

 

- Thông báo lịch học môn Giáo dục quốc phòng – An ninh dành cho sinh viên các lớp Đại học khóa 13, lớp liên thông khóa 11 khóa 12 và thời gian đăng ký học lại của các sinh viên khóa trước còn nợ: bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/5/2019, chi tiết tại:

         + Chi tiết nội dung thông báo: https://shorturl.at/euDQ2

+ Danh sách phân nhóm chi tiết tại: https://shorturl.at/kmAOW

         + Lịch học chi tiết tại: https://shorturl.at/bwCP7

         + Lịch học các lớp liên thông chi tiết tại: https://shorturl.at/nruvM

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12258194
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
5834
7437
12258194