Menu

Căn cứ Kế hoạch số 396/KH-ĐHTĐ ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ban Giám hiệu trường về việc tổ chức Hội thi văn nghệ truyền thống lần 8, năm học 2016 - 2017, Ban Tổ chức thông báo đến các đơn vị tham gia Hội thi nội dung cụ thể như sau:

1. Thời hạn nộp bổ sung chương trình và danh sách diễn viên: hạn chót trước 17 giờ, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Chú ý: sau thời gian quy định nộp bổ sung BTC sẽ niêm yết chính thức hồ sơ của các đơn vị, mọi thay đổi sau thời gian quy định sẽ không được công nhận. BTC sẽ kiểm tra thẻ sinh viên của thí sinh trước giờ diễn.

2. Nhắc lại thời gian thi diễn và chạy chương trình:

- Chạy chương trình có âm thanh, mỗi đơn vị có 60 phút. Sau thời gian quy định các đơn vị phải bàn giao sân khấu cho đơn vị tiếp theo. Thời gian chạy chương trình bắt đầu lúc 7 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2016.

- Thời gian thi diễn đêm thứ nhất: bắt đầu lúc 18 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2016

- Thời gian thi diễn đêm thứ hai: bắt đầu lúc 18 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2016

- Tổng kết trao giải Văn nghệ và Hội thao truyền thống: bắt đầu lúc 18 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2016

 10-25-2016 11-04-20 AM

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12520648
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
3849
4343
12520648