Menu

Thực hiện công văn số 2754/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/5/2010 v/v hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Trước khi kết thúc Học kỳ I năm học 2016 – 2017, Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Trường Đại học Tây Đô triển khai việc "Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên" bằng công cụ khảo sát trực tuyến thông qua tài khoản của sinh viên cao đẳng, đại học và lấy ý kiến của học viên cao học thông qua phiếu giấy.
Thời gian triển khai:
- Khoa Kỹ thuật–Công nghệ; Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng và Khoa Ngữ văn từ ngày 07/11/2016 đến ngày 10/11/2016.
- Khoa Cơ bản; Khoa Quản trị kinh doanh và Khoa Sinh học ứng dụng từ ngày 11/11/2016 đến ngày 14/11/2016.
- Khoa Dược–Điều dưỡng từ ngày 15/11/2016 đến ngày 19/11/2016.
- Khoa Sau đại học từ ngày 07/11/2016 đến ngày 19/11/2016.
Công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên là nhiệm vụ bắt buộc của năm học và được xét điểm cộng là 5 điểm vào điểm rèn luyện của sinh viên, vì vậy đề nghị sinh viên, học viên, Cố vấn học tập và Ban Chủ nhiệm khoa thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn và cộng điểm rèn luyện cho các sinh viên có tham gia ý kiến phản hồi nghiêm túc.

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12687979
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
4919
8186
12687979