Menu

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2016 - đợt 2: 

https://drive.google.com/file/d/0B2MMBlXKi3U4Z19uRkxNX3p0amcwYXIwV0NvQmFYZnBMdzNB/view?usp=sharing

Danh sách trúng tuyển ngành Kế toán: 

https://drive.google.com/file/d/0B2MMBlXKi3U4dW1XeE9HQVBPQ2E0MW1tSlFJT1VraGxLWUVB/view?usp=sharing

Danh sách trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh: 

https://drive.google.com/file/d/0B2MMBlXKi3U4eVc2UE5KOVlwOTRqYjg3aXVFZmV2TXJGaXNB/view?usp=sharing

Danh sách trúng tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng: 

https://drive.google.com/file/d/0B2MMBlXKi3U4ZVBSWDlfbE1jT3dPeFNzZGw4UzdYZzhBVlNR/view?usp=sharing

Kết quả Kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2016 - đợt 2 ngành Quản trị kinh doanh:

 https://drive.google.com/file/d/0B2MMBlXKi3U4WGxzdTYtcV92ZjNmdHNmeHlWSmxwODJLcU9J/view?usp=sharing

Kết quả Kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2016 - đợt 2 ngành Tài chính - Ngân hàng: 

https://drive.google.com/file/d/0B2MMBlXKi3U4R2FDQjhkSlowWGFZMEw5VXJ0cUROS2JyZkVr/view?usp=sharing

Kết quả Kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2016 - đợt 2 ngành Kế toán:

 https://drive.google.com/file/d/0B2MMBlXKi3U4QlBsWDZHOEtSSy1LV1BJNHlCWnVMTU9TVUtJ/view?usp=sharing

 cunhan-tainang

Video đại học tây đô

515961 orig

zalo4111

Thông báo

Thông tin website

12520682
Hôm nay
Hôm qua
Tổng
3883
4343
12520682