0939028579

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

TAY DO UNIVERSITY

Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới

Trường đã đạt kiểm định chất lượng

Tra cứu kết quả thi thạc sĩ

STT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng điểm ĐT ưu tiên Kết quả

*Ghi chú:

Môn 1: Cơ sở ngành

Môn 2: Chuyên ngành

Môn 3: Tiếng Anh

Phát giấy báo trúng tuyển từ 14-18/6/2021

Nhận hồ sơ nhập học từ 18-28/6/2021

Ngày nhập học dự kiến: tháng 7/2021