0939028579

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

TAY DO UNIVERSITY

Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới

Trường đã đạt kiểm định chất lượng

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO

Ngày đăng: 19/12/2022 08:07

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1
GS.TS. Trần Công Luận
Chủ tịch
2
TS-LS. Nguyễn Tiến Dũng
Phó Chủ tịch
3
PGS.TS. Võ Khắc Thường
Ủy viên
4
GS.TS. Võ Thị Gương
Ủy viên
5
PGS.TS. Đào Duy Huân
Ủy viên
6
PGS.TS. Nguyễn Văn Bá
Ủy viên
7
TS. Nguyễn Phước Quý Quang
Ủy viên
8
PGS.TS. Phan Văn Thơm
Ủy viên
9
TS. Nguyễn Ngọc Minh
Ủy viên
10
TS. Nguyễn Văn Hồng
Ủy viên
11
BSCK1. Phan Ngọc Thủy
Ủy viên
12
TS. Trịnh Huề
Ủy viên
13
CN. Lê Văn Sơn
Ủy viên
14
TS. Tăng Tấn Lộc
Ủy viên
15
TS-LS.Trần Hữu Xinh
Ủy viên
16
ThS. Trần Thúy Nghiệm
Ủy viên
17
PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Đông
Ủy viên
18
TS. Lương Lễ Nhân
Ủy viên
19
ThS. Lê Phú Nguyên Hải
Ủy viên Thư ký

 • 15:00

  04/04/2024

  Họp rà soát việc cập nhật thông tin được phân công theo công văn số 254/ĐHTĐ (ngày 25/3/2024) trên website tiếng Anh của Trường

 • 13:30

  09/01/2021

  Tọa đàm chuyên đề về Quản trị kinh doanh

 • 07:30

  31/10/2020

  Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học năm 2020

 • 07:30

  26/09/2020

  Lễ Khai giảng các lớp cao học khóa 7B,8A và Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020

 • 08:00

  26/08/2020

  Tập huấn phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ, Mầm non năm 2020