0939028579

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

TAY DO UNIVERSITY

Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới

Trường đã đạt kiểm định chất lượng

Văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng: 15/06/2024 21:59

STT Số hiệu văn bản Nội dung Ngày phát hành
I TUYỂN SINH    
1 Ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 26/02/2015
2 Ban hành kèm theo Thông tư 02/2015/TT-BGDĐT Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia 2015 26/02/2015
II MỞ NGÀNH, ĐÀO TẠO    
  55/2012/TT-BGDĐT Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 25/12/2012
  08/2011/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng 17/02/2011
  38/2010/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ 25/12/2010
III  VĂN BẢN KHÁC    
1  47/2014/TT-BGDĐT  Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên  31/12/2014
  17/VBHN-BGDĐT Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 15/05/2014

 

 


 • 15:00

  04/04/2024

  Họp rà soát việc cập nhật thông tin được phân công theo công văn số 254/ĐHTĐ (ngày 25/3/2024) trên website tiếng Anh của Trường

 • 13:30

  09/01/2021

  Tọa đàm chuyên đề về Quản trị kinh doanh

 • 07:30

  31/10/2020

  Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học năm 2020

 • 07:30

  26/09/2020

  Lễ Khai giảng các lớp cao học khóa 7B,8A và Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020

 • 08:00

  26/08/2020

  Tập huấn phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ, Mầm non năm 2020